• info@TerminaldoKasyFiskalnej.pl
 • tel. 60 621 18 46

Program Polska Bezgotówkowa

Darmowy terminal płatniczy dla małych firm i średnich przedsiębiorstw

Program „Polska Bezgotówkowa” to inicjatywa  wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji Visa i Mastercard przy udziale Związku Banków Polskich i wsparciu Ministerstwa Rozwoju.
Celem jest upowszechnienie transakcji bezgotówkowych w małych i średnich firmach.

Darmowe terminale płatnicze dla małych firm umożliwiają wejście na rynek płatności bezgotówkowych bez ponoszenia kosztów.
Dzięki wsparciu Programu Polska Bezgotówkowa, przedsiębiorca może otrzymać terminal bez abonamentu na okres 12 miesięcy.

Terminal płatniczy za darmo

Do programu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy:

 • Przez co najmniej 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, nie oferowali usług płatności kartą płatniczą, w tym w środowisku fizycznym oraz w ramach płatności on-line.
 • Nie prowadzą działalności w ramach franczyzy obejmującej więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym.
 • Nie prowadzą działalności, jako operator automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.) w zakresie w jakim przystępuję do Programu.
 • Nie prowadzi działalności w ramach sieci handlowych, usługowych lub podobnych obejmujących więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym.
 • Podpisze umowę na akceptacje kart płatniczych.

Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie na:

 • Dzierżawę terminala przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy
 • Opłaty z tytułu prowizji od transakcji (OA) do wartości 100.000 PLN na jeden terminal
 • Brak minimalnego progu obrotu.

 Każdy przedsiębiorca w ramach programu może otrzymać bezpłatnie do 3 terminali płatniczych na okres 12 miesięcy. Po 12 miesiącach dofinansowania obowiązują warunki cenowe określone w umowie z agentem rozliczeniowym nie krótszej niż 12 miesięcy zgodnej z aktualnym cennikiem agenta rozliczeniowego.

Darmowe terminale płatnicze dla małych firm – jakie korzyści?:

 • dzierżawy terminala przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy z agentem
 • terminal bez abonamentu przez 12 miesięcy w programie Polska Bezgotówkowa
 • darmowy terminal płatniczy z technologią zbliżeniową – stacjonarny lub mobilny
 • szybki dostęp do pieniędzy z transakcji
 • bezpieczeństwo
 • budowanie pozytywnego wizerunku nowoczesnej firmy
 • możliwość czerpania dodatkowych korzyści z finansowych z usług, które oferują terminale np. doładowanie telefonu.

 

W jaki sposób mogę odebrać terminal płatniczy bez abonamentu?

Aby otrzymać terminal płatniczy za darmo, wystarczy stosować się do poniższych kroków:

 • Wybierz terminal płatniczy – dostosuj go do indywidualnych potrzeb.
 • Wypełnij zgłoszenie – potrzebujemy najważniejszych informacji o Twojej działalności, abyś mógł odebrać terminal bez abonamentu.
 • Poczekaj na weryfikację – Fundacja Polska Bezgotówkowa sprawdzi, czy spełniasz warunki dołączenia do programu
 • Otrzymaj darmowy terminal płatniczy – ciesz się większym zyskiem i wygodą!

 

 Oferta dla klientów sektorowych

Oferta ma na celu upowszechnienie płatności bezgotówkowych dla obywateli, obejmujące zrównanie ich dostępności z płatnościami gotówkowymi poprzez wsparcie rozwoju sieci akceptacji płatności bezgotówkowych w Polsce. Do akceptantów sektorowych należą:

 • urzędy organów inne instytucje administracji rządowej,
 • urzędy organów samorządu terytorialnego każdego stopnia (urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, gminne i miejskie oraz starostwa powiatowe),
 • urzędy skarbowe,
 • Policja (policja drogowa),
 • sądy,
 • jednostki organizacyjne publicznej służby zdrowia.

 

Terminal płatniczy bez abonamentu mogą otrzymać wszystkie podmioty, które co najmniej w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do Programu, nie akceptowały kart płatniczych.
Warunek ten nie dotyczy tych, którzy przyjmowali płatności w internecie oraz uczestników Programu POS-GOV prowadzonego przez KIR, posiadających w dniu 1 września 2018 r. umowę z jednym z agentów rozliczeniowych obsługujących Program POS-GOV.

Akceptant nie ponosi żadnych kosztów wynikających z akceptacji kart płatniczych w okresie trwania umowy, która zawierana jest na okres do dnia 31.12.2025 r.

Wszelkie koszty w tym czasie finansowane są przez Fundację „Polska Bezgotówkowa”. W przypadku Akceptanta sektorowego nie obowiązują limity liczby urządzeń, jaką Akceptant może zamówić w ramach Programu ani limity kwot obrotu płatniczego na terminalach.